Privacybeleid

Privacybeleid KWTC Jonger Dan Je Denkt

Algemeen

De club (JDJD) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Koninklijke Wielertoeristenclub Jonger Dan Je Denkt

Lokaal Jonger Dan Je Denkt
Café De Sportman
Boezingestraat 115
8920 Langemark

E-mailadres: info@jongerdanjedenkt.be

Website: https://www.jongerdanjedenkt.be

Waarom worden de gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Koninklijke Wielertoeristenclub Jonger Dan Je Denkt (uitvoering overeenkomst en/of wettelijke verplichting)
 • voor lidmaatschap en verzekering bij de VWB – VBR (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van “Koninklijke Wielertoeristenclub Jonger Dan Je Denkt”, bv. inschrijving voor de fietstochten en clubuitstappen (uitvoering overeenkomst)
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (uitvoering overeenkomst)
 • Beeldmateriaal (sfeerbeelden): voor sportpromotionele doeleinden en promotie van de club (flyers en ander promotiemateriaal, website en/of sfeerreportages) (gerechtvaardigd belang en/of toestemming)

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de bovenvermelde doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), rekeningnummer en e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, maten clubkledij, geboortedatum en nationaliteit.
 • Beeldmateriaal (foto’s en/of video’s)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Waar verzamelen we de gegevens?

De gegevens worden via formulieren en lijsten voor ledenadministratie verzameld en vervolgens doorgegeven aan de VWB-VBR voor het lidmaatschap en de verzekering.

Beeldmaterieel wordt verzameld tijdens clubactiviteiten en bewaard op een datadrager van een clubverantwoordelijke.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan verwerkers/andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

JDJD bewaart de bovenvermelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

JDJD neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen van de JDJD die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Documenten en papieren lijsten voor de ledenadministratie worden zorgvuldig bewaard opdat anderen dan de personen die de gegevens verwerken en bewaren er geen kennis van kunnen nemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Elk lid kan zelf zijn of haar gegevens aanpassen via de website.

Hoe is de eventuele uitoefening van de rechten van betrokkenen georganiseerd?

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Je kan dit als lid gewoon zelf doen via de website of via de hoger vermelde contactgegevens kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gevolg kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er dient wel voor ogen te worden gehouden dat onze club in bepaalde gevallen niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan het verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging, bv. omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

FIRST PARTY        
Host Cookie Name Description Expiry Path
www.jongerdanjedenkt.be c3cdd81248669d587543771eb52d453b   0 /
jongerdanjedenkt.be c3cdd81248669d587543771eb52d453b   0 /
         
         
         
THIRD PARTY        
Host Cookie Name Description Expiry Path
routeyou.com _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Google Analytics 0 /
sppagebuilder.com __cfduid   30 /
routeyou.com _ga Used to distinguish users by Google Analytics – third-party analytics cookies: google analytics for statistical purposes. Type of data processed: IP addresses. To maximize the privacy of users / visitors, we use the “masking IP” feature, which imposes on the system the darkening of the last 8 digits of the IP address of the user / visitor before any type of processing is performed, making in fact the analyzed Purpose: to collect information, in aggregate form, on the number of users and on how they visit our site, to process statistics. 730 /
routeyou.com _gid Used to distinguish users by Google Analytics – third-party analytics cookies: google analytics for statistical purposes. Type of data processed: IP addresses. To maximize the privacy of users / visitors, we use the “masking IP” feature, which imposes on the system the darkening of the last 8 digits of the IP address of the user / visitor before any type of processing is performed, making in fact the analyzed Purpose: to collect information, in aggregate form, on the number of users and on how they visit our site, to process statistics. 1 /

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.